I alt (ekskl. moms) 0,00 €
Moms 0,00 €
Levering
Total (inkl. moms) 0,00 €

DATABESKYTTELSESPOLITIK

Domænenavn: apokin.es

Selskabets navn: Electronic Genial S.L.

Handelsnavn: Apokin

Forretningssted: C/ Leon No6 Fuenlabrada Madrid 28947 SPAIN

CIF: B85136802

Kontakt e-mail: Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver: [email protected]

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Selskabets navn: Electronic Genial S.L.

Handelsnavn: Apokin

Forretningssted: C/ Leon No6 Fuenlabrada Madrid 28947 SPAIN

CIF: B85136802

Kontakt e-mail: Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver: [email protected]

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

Dataansvarlig behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere og kontrollere kontraktforhold samt for at reklamere for eller udforske vores produkter og tjenester.

Hvor længe beholder vi dine data?

De personlige oplysninger, du har opgivet, opbevares, så længe der er et forretningsforhold, eller så længe det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige forpligtelser.

Hvad er begrundelsen for behandlingen af dine personoplysninger?

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger er opfyldelsen af en kontrakt eller dit utvetydige samtykke.

Hvem er modtagerne af dine personoplysninger?

Data vil ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre det er en juridisk forpligtelse.

Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine oplysninger?

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling.

Enhver har ret til at få bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger, der vedrører ham eller hende.

Dataansvarlige har ret til at få adgang til deres personlige data og til at anmode om berigtigelse af ukorrekte data eller, hvor det er relevant, at anmode om sletning af data, når data ikke længere er nødvendige for de formål, de blev indsamlet for.

Under visse omstændigheder kan interessenter anmode om begrænsning af behandlingen af deres data, i hvilket tilfælde vi kun opbevarer dem til udøvelse eller forsvar af krav.

Under visse omstændigheder og af grunde, der er relateret til den enkeltes særlige situation, kan den dataansvarlige gøre indsigelse mod behandlingen af sine data. Vi vil ophøre med at behandle data, medmindre der er tvingende legitime grunde eller udøvelse eller forsvar af eventuelle krav.
For at udøve nogen af disse rettigheder kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet af den ansvarlige.

Den interesserede kan til enhver tid indgive en klage til det spanske databeskyttelsesorgan for at gøre brug af sine rettigheder [email protected].

Alle oplysninger, der anmodes om via webstedet, er obligatoriske, da de er nødvendige for at yde en optimal service til brugeren. Hvis ikke alle oplysninger gives, kan udbyderen ikke garantere, at de oplysninger og tjenester, der gives, er helt tilpasset dine behov.

På samme måde kan brugeren afmelde sig fra enhver af de tilvejebragte abonnementstjenester ved at klikke på afmelde sig fra alle e-mails fra udbyderen.

Ligeledes har leverandøren truffet alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden og integriteten af de personoplysninger, han behandler, og for at forhindre, at de tabes, ændres og/eller får adgang af uautoriserede tredjeparter.

BRUG AF COOKIES

En cookie er en fil, der downloades på din computer, når du besøger visse websteder. Cookies gør det blandt andet muligt for en webside at gemme og hente oplysninger om en brugers eller en brugers computers browsingvaner, og afhængigt af de oplysninger, de indeholder, og hvordan brugeren bruger sin computer, kan de bruges til at genkende brugeren.

De cookies, der anvendes til følgende formål, er undtaget fra opfyldelsen af forpligtelserne i artikel 22.2 i lov 34/2002 LSSICE:

 • Kriterium A: Tillad kun kommunikation mellem brugerens computer og netværket.
 • Kriterium B: Strengt at levere en tjeneste udtrykkeligt anmodet om af brugeren.

Det vil sige, at de cookies, der er undtaget, er dem, der har følgende formål:

 • Brugerinput-cookies»
 • Autentiserings- eller brugeridentifikationscookies (kun session)
 • Brugersikkerhedscookies
 • Multimediaspiller session cookies
 • Session-cookies til belastningsbalancering
 • Personliggørelse af brugergrænsefladen
 • Plug-in cookies til udveksling af socialt indhold

I tilfælde af kriterium B skal en cookie, der leverer en informationssamfundstjeneste, opfylde følgende to betingelser:

 • at cookien er nødvendig for at levere en specifik funktionalitet til brugeren (eller abonnenten): hvis cookierne ikke fungerer, vil funktionaliteten ikke blive leveret
 • at funktionaliteten er udtrykkeligt anmodet om af brugeren (eller abonnenten) som led i en informationssamfundstjeneste

Hvis dette websted bruger cookies, der ikke er udelukket fra dette lovgivnings anvendelsesområde, anvender det et informationssystem med to lag.

I det første lag vises de vigtigste oplysninger om, om der findes cookies, om de er egne eller tredjepartscookies, og om formålene med de anvendte cookies samt om, hvordan man giver samtykke.

I det andet lag vil det indeholde oplysninger om, hvad cookies er og hvad de bruges til, de typer cookies, der bruges, og deres formål, samt hvordan man deaktiverer eller sletter de nævnte cookies via de funktioner, som udgiveren, værktøjerne, der leveres af browseren eller enheden, eller via de fælles platforme, der kan eksistere til dette formål, eller, hvor det er relevant, hvordan man tilbagekalder det samtykke, der allerede er givet. Også på dette andet lag vil det give oplysninger om, hvem der bruger cookies, dvs. om de oplysninger, der indsamles via cookies, kun behandles af udgiveren og/eller også af tredjeparter. Med identifikation af de personer, som udgiveren har indgået kontrakt med eller har valgt at integrere.

IP ADRESSER

Webstedsservere kan automatisk opdage den IP-adresse og det domænenavn, som brugeren bruger. En IP-adresse er et nummer, der automatisk tildeles en computer, når den tilslutter sig internettet. Alle disse oplysninger registreres i en korrekt registreret serveraktivitetsfil, som giver mulighed for yderligere behandling af dataene med henblik på at opnå kun statistiske målinger, der gør det muligt at kende antallet af sideindtryk, antallet af besøg på webtjenesterne, rækkefølgen af besøg, adgangspunktet osv.

SIKKERHED

Webstedet anvender almindeligt accepterede informationssikkerhedsteknikker som firewalls, adgangskontrolprocedurer og krypteringsmekanismer for at forhindre uautoriseret adgang til data. For at opnå disse formål accepterer brugeren/klienten, at udbyderen indhenter data med henblik på den relevante autentificering af adgangskontroller.

Enhver proces, der indebærer indførelse af personlige oplysninger af høj karakter (sundhed, ideologi, ...) vil altid blive transmitteret via sikker kommunikationsprotokol (https://...) med SSL-certifikat, således at ingen tredjepart har adgang til de oplysninger, der sendes elektronisk.